Har jobbet med teknologi og skole i 15 år, blant annet i Microsoft Norge, som lærer, IKT rådgiver og skoleleder. Er nå prosjektleder i Asker kommune.

mandag 19. desember 2016

Askerskolens digitale evolusjon

Til artikkel i Askerposten, jan 2017: At politikerne bevilger 66 millioner for å realisere en PC per elev på alle skoler er helt fantastisk! Økonomisk er dette en av de største satsingen i askerskolen noen sinne. Nå når teknologien er på plass må vi kjapt fokusere på poenget med digitaliseringen, nemlig å dyrke den gode pedagogikken slik at teknologien gir læringseffekt for alle barna våre.

På lik linje med å lære å regne, lese og skrive skal elevene etter læreplanen lære digitale ferdigheter. Det digitale skal være en integrert del av alle fag. “Om” er ikke noe tema lenger, men “hvordan” er temaet.


Elevene skal bruke teknologi for å forsterke den eksisterende læringen og øke læringstrykket, men også for å lære å bruke teknologi i seg selv. Det har lenge vært en myte at de unge har gode teknologiske ferdigheter, men vi vet nå at de ikke har ferdigheter som trengs for videre studier og arbeidsliv. Dette understøttes av “Monitor 2016”; Senter for IKT i utdanningen sin siste statusrapport for IKT-bruk i norske skoler. Å gi elevene den digitale kompetansen de trenger vil hjelpe barn i Askerskolen til å kunne konkurrere på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet også i fremtiden.


Etter den politisk vedtatte temaplanen for digital læring i askerskolen skal elevene konkret bli flinkere i de overordnede områdene:

  • informasjonsinnhenting og sortering
  • produksjon og bearbeiding
  • kommunikasjon 
  • digital dømmekraft. 
Disse områdene vil se forskjellig ut i de ulike fag og temaer i skolehverdagen, men at aktiviteter som for eksempel videosamtaler i leksearbeid, produksjon av nettsider, programmering, bruk av virtuell virkelighet og mange andre spennende ting blir hverdagskost for barn i Asker fremover er forventet.


For å få til dette i praksis skal over 700 dyktige pedagoger i askerskolen fortsette arbeidet med å videreutvikle sin pedagogikk. Når du jobber med kunnskapsbygging i 2017 vet alle at en aldri blir utlært. Klasseledelse i teknologitette klasserom, digital pedagogikk og nye teknologiske ferdigheter er temaer som alle trenger påfyll av. Fagpersonene som møter barna våre hver dag velger læremidler som er hensiktsmessig og fornuftige for elevenes læring. Vi har endelig teknologi tilgjengelig som fungerer og er enkel i bruk, og jeg er helt sikker på at den vil bli brukt hensiktsmessig av disse lærerne for å øke læringsutbyttet og lage mer spennende undervisning. Jeg tror det er få lærere som ser for seg en fremtid i utdanningen uten å være tungt deltagende på det digitale området.