Har jobbet med teknologi og skole i 15 år, blant annet i Microsoft Norge, som lærer, IKT rådgiver og skoleleder. Er nå prosjektleder i Asker kommune.

fredag 24. februar 2017

Prosjektet Digital læring i askerskolen

I perioden 2017-2019 skal Asker kommune gjennomføre prosjektet "Digital læring i askerskolen". Den 1. februar startet jeg opp som prosjektleder for dette. Prosjektet blir realisert gjennom en økonomisk storsatsing fra politisk hold, der alle elever i kommunen skal få sin personlige digitale enhet. I tillegg settes digital kompetanse på agendaen som et av de viktigste satsingsområdene for hele askerskolen.

Overordnet er "Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt for å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv." En forholdsvis romslig visjon som gjennom prosjektet nå blir konkretisert, og startet gjennomført i de 23 skolene i Asker. I prosjektorganiseringen har alle skoler sine ressursgrupper. Dette er dyktige IKT-pedagoger som lokaliserer tiltak og hjelper kollegene sine med kompetanseheving og å bygge metodisk repertoar.

Når alt kommer til alt er det over 700 lærere som skal levere den gode undervisningen til hver enkelt elev. Alle elever skal ha kompetanse til å tilegne seg nye digitale ferdigheter, og ikke minst oppleve at teknologi har en hensiktsmessig plass i alle fag (politisk vedtatt temaplan). For å få til dette samarbeider askerskolen med Senter for IKT i utdanningen om kompetanseheving av alle ansatte i trå med rammeverket iktplan.no. Strategien for kompetanseheving er ikke "dagskurs med ferdighetstrening". Den skolebaserte utviklingsmodellen har en bred tilnærming der digital kompetanse skal bli en integrert del av alle fag og satsingsområder.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har oppdraget med følgeforskning, og vil både bistå med prosjektets retning og gi grundige evalueringer.

Asker kommune har valgt Chromebook som enhet for 4.-10.-trinn, og skytjenestene G Suite og itslearning som hovedplattformer for digitalisering i skolene. I tillegg vil det bli brukt et bredt utvalg av digitale læremidler i trå med fagenes egne premisser. Valg av enhet for 1.-3.-trinn vil bli gjort i løpet av 2018.

Du kan lese mer om prosjektet på Asker kommune sine hjemmesider